ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ( Neer 21) เข้าเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีที่ชอบ        สู่อาชีพที่ใช่ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บัณฑิตา แซ่ลิ่ม

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ( Neer 21)

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ( Neer 21) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ กับตำแหน่งศิษย์เก่าดีเด่นประเภทสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ประจำปี 2564 .

เข้าเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บัณฑิตา แซ่ลิ่ม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Symposium on Manufacturing and Industrial Engineering: MIE-2021) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Manufacturing Engineering, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วันจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโดยมีผู้เข้าร่วมโดยประมาณ 40 คน กิจกรรมในการประชุมวิชาการด้านการแข่งขัน 3MT (Three Minute Thesis) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 9 คน โดย นศ ป.โท ของภาควิชาได้รับรางวัลที่ 3 จาการแข่งขัน 3. 2nd Runner Up: Miss Bantita Saelim, Chemical Engineering, Prince of Songkhla University
 

SDS สารเคมี, คลิกก่อนทำการยืมสาร

15/06/20 06:14

แนวปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการส่งรายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) บว.14 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12/11/20 04:15

แผนกิจกรรมนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำภาคการศึกษา2563

09/06/20 03:04

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 27ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

28/12/17 10:38

ประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมนักศึกษารับทุนคณะ

12/05/16 22:18
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนไปศึกษาแบบเต็มเวลาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2561
 • นายจักรนรินทร์ รัชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนเรียนดี จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงาน
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จะออกวารสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา RGJ Seminar ครั้งที่ 91
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชนทุ่งใหญ่
 • แนะนำภาควิชาฯ ในโครงการบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่า และกิจกรรมมุทิตาจิตฯ งาน50ปีวิศวกรรม
 • ศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำงาน
 • ศิษย์เก่ารุ่น15 บริจาคตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
     

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บัณฑิตา แซ่ลิ่ม

ทัวร์โรงงาน 63

เลี้ยงเกษียณสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีปี 63

งานเกษียณคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี 63

จัดงานปฐมนิเทศน์ 22/7/63

จัดอบรม นักศึกชั้นปีที่ 3 เรื่อง การเตรียมตัวและการสร้างบุคลิกภาพ